Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vinařské stezky

Obec Mikulčice spolupracuje na rozvoji Moravských vinařských stezek, jejichž koordinátorem je

Nadace Partnerství

Moravské vinařské stezky

Odkazy

 

Region PODLUŽÍ

Zařijte jižní Moravu

mapka

portal gov.cz

logo CZECH point

Hodonín

Digitální povodňový plán obce:

Povodňový plán obce

HZS Jihomoravského kraje

POZOR PŘI PÁLENÍ KLESTÍ!POZOR PŘI PÁLENÍ KLESTÍ !

Statistika

Statistika - údaje o obci k 1.1.2020.

K 1.1.2019 byl počet obyvatel obce 1962.                        Během roku se přihlásilo 46 lidí, odhlásilo se 37.               Narodilo se 12 dětí /7 dívek, 5 chlapců/, zemřelo 25 obyvatel.
K 1.1.2020 mají Mikulčice 1958 obyvatel.

Můžete si zakoupit :

Na obecním úřadě si můžete zakoupit:

Knihy - F. Mikulecký LIDOVÝ HUDEBNÍ SKLADATEL NA PODLUŽÍ 300,- Kč.

Mikulčice 200,- Kč.

Můj šťastný  život - ak. sochař J. Jurčák 229,- Kč.

Průvodce po Slovácku - Hodonínsku 99,- Kč.

Pohlednice obce a Slovanského hradiště za 4,- Kč.

Břeclavsko - turistická a cykloturistická mapa 89,- Kč.

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vážení občané, návštěvníci stránek,

připravili jsme pro Vás tuto část webu, abychom informovali o přípravě a realizací některých našich záměrů v oblasti dodávky pitné vody a úpravy surové vody. Problematika zpracování "vlastní" pitné vody je pro naši obec velmi živé a citlivé téma, rozhodli jsme se proto, že o postupu a krocích bychom Vás informovali na tomto místě. 

Jedním ze stěžejních záměrů stávajícího zastupitelstva je rozhodnutí o opětné soběstačnosti na dodávce a úpravě pitné vody, jak tomu do jarních měsíců roku 2016. 

Od dubna 2016 jsme vzhledem ke ztrátě funkčních zdrojů surové vody jsme museli přejít na odběr vody od společnosti VaK Hodonín a.s. Jako první a po stránce nákladů i nejschůdnější variantou bylo pokusit se využít některé zachovalé důlní vrty. Tyto patří společnosti ÚVR Mníšku pod Brdy, která je získala po převzetí Dolu Mír v roce 2010. Byly vytipovány a prověřeny některé vrty na katastru obce Mikulčice i na katastrech sousedních obcí. Přesto, že kolem důlního díla na těžbu lignitu bylo za dobu provozu zhotoveno kolem 60 různých vrtů, především za účelem odvodnění důlních prostor, za vyhovující nakonec nebyl vybrán žádný. Mimo parametrů dodávaného množství a kvality vody bylo nutno zvažovat i možnost napojení na existující přivaděč surové vody. Jediný částečně vyhovující vrt je VO5, který bohužel stále obsahuje nadlimitní množství trichlorethenu. Byť existují technologie na jeho odbourávání, nechceme jít touto cestou. Zastupitelstvo se rozhodlo o zhotovení nového vrtu vedle kolabovaného obecního vrtu HY105B. Dle poznatků a dlouhodobých rozborování vod z okolních existujících studní, chceme vrt realizovat v místech, kde nebylo nikdy znečištění chlorovanými uhlovodíky zjištěno, voda je výborné kvality a není problém s připojením na výtlačné potrubí i el. energii. Souběžně s hledáním vyhovujícího vrtu, obec objednala a obdržela variantní projektové dokumentace pro nové vrty HY105C a HY105D.

Vzhledem k náročnosti projektů jsme se po celou dobu snažili a dále se snažíme získat podporu pro uvedený záměr. Byť se hned v úvodu každé vyhlašované výzvy (a že jich už byla spousta!) dovídáme, že podpory nejsou určeny pro subjekty, které se mohou napojit na skupinový vodovod. Nevzdáváme se, budeme stále dokola dokazovat, že naše projekty mají svůj význam a mohou situaci s kritickým nedostatkem vody - ať již pitné, nebo vody v krajině, jedině pomoci.  

Z dřívějších období jsme převzali a dále využíváme:

Projekt vrtu HY105B, autor Ing. Vacek 
Projekty nových vrtů HY105C a HY105D, Ing. Vacek
Zlepšení vodohospodářské situace v obci a stavební povolení na rekonstrukci úpravny vody, vypracovala spol. AQUECON. Aktuálně zahájeno řízení o prodloužené platnosti povolení. 
Projekt rekonstrukce úpravny vody - spol. AQUECON.
Detailní rozbory vody z vrtů HY105B a VO5 od r. 2010

 

Do konce roku 2019 bylo zpracováno:

Studie proveditelnosti  
Projekt nového vrtu HY105C autorů: Ing. Z. Formánek, Mgr. P. Hosnédl a Ing. D. Slavík.
Prováděcí projekt vrtu HY-105-C autor: Ing. D. Slavík.
Žádost o vyjádření k projektu vrtu HY105C na Povodí Moravy - obratem dodáno souhlasné vyjádření
Žádost o vyjádření k projektu vrtu HY105C na Jihomoravský krajský úřad - po více než dvou měsících dodáno stanovisko o nutnosti zpracovat žádost o posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. malá EIA - Environmental Impact Assessment) a vyjádření správce ložiska (lignit).
Podpis smlouvy o zpracování žádosti a manažerství k dotaci pro průzkumný vrt

 

V současné době (2-2020) je zpracováváno:

Oznámení (autorizovanou osobou) k posouzení vlivu na životní prostředí (malá EIA).
Žádost o stanovisko správce ložiska.
Příprava výběrového řízení na zhotovitele průzkumného vrtu. 
 

Děkujeme za Váš zájem i případné podněty k doplnění či změnám.