Facebook obceFotky obce na rajčeti.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vinařské stezky

Obec Mikulčice spolupracuje na rozvoji Moravských vinařských stezek, jejichž koordinátorem je

Nadace Partnerství

Moravské vinařské stezky

Odkazy

 

Region PODLUŽÍ

Turistické INFORMAČNÍ CENTRUM

Zařijte jižní Moravu

mapka

portal gov.cz

logo CZECH point

Hodonín

Digitální povodňový plán obce:

Povodňový plán obce

HZS Jihomoravského kraje

POZOR PŘI PÁLENÍ KLESTÍ!POZOR PŘI PÁLENÍ KLESTÍ !

Statistika

Statistika - údaje o obci k 1.1.2022.

K 1.1.2021 byl počet obyvatel obce 1964.                        Během roku se přihlásilo 62 lidí, odhlásilo se 25.               Narodilo se 17 dětí /5 dívek, 12 chlapců/, zemřelo 31 obyvatel.
K 1.1.2022 mají Mikulčice 1987 obyvatel.

Můžete si zakoupit :

Na obecním úřadě si můžete zakoupit:

Kniha F. Mikulecký LIDOVÝ HUDEBNÍ SKLADATEL NA PODLUŽÍ 300,- Kč.

Kniha Mikulčice 200,- Kč.

Pohlednice obce za 4,- Kč.

 

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Veřejná zeleň

Veřejná zeleň

 

Dokončení projektu "Stromy 2011"

Název projektu: „Stromy od společnosti ČEZ pro Mikulčice“

 

Poskytovatel dotace : Nadace ČEZ
Celkové náklady : 220 tis. Kč
Poskytnutá dotace : 200 tis. Kč

 

Nadace ČEZ

Cílem projektu „Stromy 2011“ bylo zlepšit životní prostředí prostřednictvím výsadby nové zeleně, především původních druhů dřevin. Projekt předpokládal  výsadbu na veřejném prostranství v obytných nebo zastavěných plochách měst a obcí nebo v jejich extravilánu, např. části biocenter, biokoridorů, parků, alejí, výsadba protihlukových stěn a pod. Žádosti o nadační příspěvek mohly podávat pouze obce, města nebo městské části, preferovány byly žádosti v okruhu cca 15 km od uhelných elektráren Skupiny ČEZ. Maximální výše nadačního příspěvku na jeden projekt byla 200 tisíc korun s termínem pro podávání žádostí do 30. června 2011.

Vypracovali jsme projekt a zaslali jej se všemi požadovanými podklady do sídla Nadace ČEZ. Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku našemu projektu s názvem  „Stromy od společnosti ČEZ pro Mikulčice“ v maximální částce 200.000,- Kč.

Při výběru skladby stromů jsme vycházeli z původních druhových zastoupení, u jehličnatých jsme se rozhodli vzhledem k půdním složením, především písky a navezené zeminy po úpravách tratě ČD, pro borovice. Touto jsme plánovali osázet parčík nad obytnou zónou Podbřežník (žel. přejezd na konce vesnice, směrem na  Moravskou Novou Ves i místa v lokalitě Břízky. Z listnatých původních odrůd jsme preferovali lípu, jasan, javor, dub a  kaštan. Potřebovali jsme nahradit staré,  často emisemi poškozené dřeviny a přeschlé agresivní formy, především akáty.

Menší parčík u obytné zóny Podbřežník měl být nově vytvořen a plnit funkci především protihlukovou - blízkost železničního přejezdu i proti prašnosti z polí ze severní a západní strany. V tomto místě byla také plánována výstavba cykloodpočívadla. Pro výsadbu jsme volili borovici černou (Pinus nigra). Vzhledem k omezením ochranných pásem kolem vodovodu Podluží, sítím ČD, O2 i rozvodům el. energie byla k borovicím zvolena výsadba pásu z keřů. Tímto jsme se snažili parčík ohraničit i začlenit do něj připravované odpočívadlo.

V areálu „Břízky“ jsme rozšířili dvěmi skupinami borovic stávající zastoupení stálezelených jehličnanů. V dostatečné vzdálenosti od vodovodu Podluží i silnice byla vysázena alej lípy srdčité  (Tilia cordata -  ´Greenspire´ - užší kuželovitá koruna).

Projektu byl realizován v samotném závěru roku 2011. I přes potíže s dodávku požadovaného výsadbového materiálu se podařilo vzrostlé stromy osázet. K úplnému dokončení záměru však chyběla ještě výsadba keřů v parčíku u železničního přejezdu, Požádali jsme vedení Nadace ČEZ o prodloužení termínu realizace projektu. Díky pochopení nadace nám byl termín prodloužen z původního konce roku 2011 do 30.6.2012 a projekt mohl být zcela ukončen. Stejně jako vedení nadace, tak i ostatní pracovníci nadace postupovali vždy profesionálně a vstřícně, patří jim poděkování za to, že záměr mohl být zcela dokončen.

Pro letošní rok je typické velmi teplé a suché počasí s velkým deficitem povrchových zásob vody. To klade neobvykle velké požadavky na zalévání a ošetřování vysazených stromů. Je nutno ocenit  místní jednotku dobrovolných hasičů z Mikulčic, bez jejich pomoci bychom se neobešli. Náklady na údržbu a zalévání dřevin v následujících letech budou hrazeny z obecního rozpočtu - veřejné zeleně. Nyní již záleží na nás na všech, jak se zeleň postaráme a o ochráníme ji.

Na realizaci spolupracovali zahradnické firrny:
  • František Kreizl, Litavská 1484, Slavkov u Brna
  • Zahrady Čajka s.r.o., Mikulčice, Těšice 591     

Příprava parčíku Fanoša Mikuleckého

V okolí relikvidované sondy č. LU 140, na ulici místního názvu "Fanoša Mikuleckého" bude obnovena zeleň a vznikne malý parčík jemuž jsme již vybrali jméno, bude se jmenovat po našem nejslavnějším rodákovi.