Facebook obce

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vinařské stezky

Obec Mikulčice spolupracuje na rozvoji Moravských vinařských stezek, jejichž koordinátorem je

Nadace Partnerství

Moravské vinařské stezky

Odkazy

 

Region PODLUŽÍ

Turistické INFORMAČNÍ CENTRUM

Zařijte jižní Moravu

mapka

portal gov.cz

logo CZECH point

Hodonín

Digitální povodňový plán obce:

Povodňový plán obce

HZS Jihomoravského kraje

POZOR PŘI PÁLENÍ KLESTÍ!POZOR PŘI PÁLENÍ KLESTÍ !

Statistika

Statistika - údaje o obci k 1.1.2020.

K 1.1.2019 byl počet obyvatel obce 1962.                        Během roku se přihlásilo 46 lidí, odhlásilo se 37.               Narodilo se 12 dětí /7 dívek, 5 chlapců/, zemřelo 25 obyvatel.
K 1.1.2020 mají Mikulčice 1958 obyvatel.

Můžete si zakoupit :

Na obecním úřadě si můžete zakoupit:

Knihy - F. Mikulecký LIDOVÝ HUDEBNÍ SKLADATEL NA PODLUŽÍ 300,- Kč.

Mikulčice 200,- Kč.

Můj šťastný  život - ak. sochař J. Jurčák 229,- Kč.

Průvodce po Slovácku - Hodonínsku 99,- Kč.

Pohlednice obce a Slovanského hradiště za 4,- Kč.

Břeclavsko - turistická a cykloturistická mapa 89,- Kč.

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Doporučení KHSJK

Doporučení pro vybraná zařízení sociálních služeb

23. 9. 2020 Zobrazit více

Nařízení mimořádného opatření KHSJK č.2/2020

Platí od středy 23. 9. 2020 00:00 hodin

23. 9. 2020 Zobrazit více

Nařízení mimořádného opatření KHSJK č.1/2020

Platí od středy 23. 9. 2020 00:00 hodin

23. 9. 2020 Zobrazit více

Návrh výsadby

Návrh výsadby ulice od křižovatky (OÚ) po obchod na Dolním konci

18. 9. 2020 Zobrazit více

Nabídka pracovního místa

Obec Mikulčice přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici: Obsluha zařízení vodovodů a kanalizací. Nástup k 1. 10. 2020.

18. 9. 2020 Zobrazit více

Slavnostní uvedení zásahového vozidla do provozu

JSDH Mikulčice, sobota 26.9. v 16:00 před OÚ Mikulčice

8. 9. 2020 Zobrazit více

Integrované šetření v zemědělství 2020

Informace pro zemědělské subjekty.

Od 1.9. do 26.10. proběhne vlastní zjišťování v terénu.

21. srpna 2020

Od 1. září až do konce listopadu se v Česku uskuteční Integrované šetření v zemědělství. Plošný zemědělský cenzus letos probíhá ve všech státech Evropské unie. Jeho výsledky poslouží také pro formování domácí i celoevropské zemědělské politiky.

Aktuální zjišťování navazuje na sérii pravidelných strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995, naposledy v roce 2016. Obsahem šetření jsou údaje o počtu a struktuře pracovníků v zemědělství, výměře a využití obhospodařované zemědělské půdy a jejím vlastnictví či pachtu, zavlažování, hnojení a hospodaření se statkovými hnojivy, stavech hospodářských zvířat a typech jejich ustájení, ekologickém hospodaření a jiných výdělečných činnostech zemědělských subjektů.

„Naším cílem je zjistit údaje o skutečném rozsahu a stavu českého zemědělství a srovnáním s daty z předchozích šetření vysledovat a popsat změny, k nimž v tomto důležitém a sledovaném odvětví dochází. Výsledky také pomáhají formovat zemědělskou politiku na národní i evropské úrovni,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Strukturální šetření je také podkladem pro aktualizaci zemědělského registru, který slouží jako základ pro každoroční zemědělské statistiky.

Šetření se týká zemědělských subjektů, které splňují některou ze stanovených prahových hodnot. V rostlinné výrobě například obhospodařují alespoň pět hektarů zemědělské půdy či dva hektary půdy orné nebo 0,1 hektaru vinic nebo součtová plocha sadů a ostatních trvalých kultur dosahuje alespoň 0,3 hektaru nebo součtová plocha zeleniny a jahod alespoň 0,5 hektaru. V živočišné výrobě půjde o subjekty, které chovají hospodářská zvířata v přepočtu na dobytčí jednotky od  hodnoty 1,7. Podrobnější informace o prahových hodnotách i celém šetření jsou uvedeny na webových stránkách ČSÚ.

„Právnické osoby a fyzické osoby disponující datovou schránkou obdrží výkaz do datové schránky. Ostatní fyzické osoby jej obdrží poštou anebo budou kontaktovány tazateli, kteří jsou povinni se prokázat průkazem tazatele. Všichni respondenti pak mají možnost vyplnit výkaz v elektronické formě,“ upozorňuje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Během strukturálního šetření jsou velmi přísně dodržována pravidla ochrany důvěrnosti údajů a všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Výsledky Integrovaného šetření v zemědělství budou zveřejněny v srpnu příštího roku.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

 

Zde naleznete leták pro JMK.

leták


1. 9. 2020 Zobrazit méně

Nový projekt OHK Hodonín Cesta práce na Hodonínsku

Projekt vyhledávání a zprostředkování zaměstnání pro cílové skupiny

26. 8. 2020 Zobrazit více

Stránka