Facebook obceFotky obce na rajčeti.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vinařské stezky

Obec Mikulčice spolupracuje na rozvoji Moravských vinařských stezek, jejichž koordinátorem je

Nadace Partnerství

Moravské vinařské stezky

Odkazy

 

Region PODLUŽÍ

Turistické INFORMAČNÍ CENTRUM

Zařijte jižní Moravu

mapka

portal gov.cz

logo CZECH point

Hodonín

Digitální povodňový plán obce:

Povodňový plán obce

HZS Jihomoravského kraje

POZOR PŘI PÁLENÍ KLESTÍ!POZOR PŘI PÁLENÍ KLESTÍ !

Statistika

Statistika - údaje o obci k 1.1.2022.

K 1.1.2021 byl počet obyvatel obce 1964.                        Během roku se přihlásilo 62 lidí, odhlásilo se 25.               Narodilo se 17 dětí /5 dívek, 12 chlapců/, zemřelo 31 obyvatel.
K 1.1.2022 mají Mikulčice 1987 obyvatel.

Můžete si zakoupit :

Na obecním úřadě si můžete zakoupit:

Kniha F. Mikulecký LIDOVÝ HUDEBNÍ SKLADATEL NA PODLUŽÍ 300,- Kč.

Kniha Mikulčice 200,- Kč.

Pohlednice obce za 4,- Kč.

 

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu

Člověk, který chce změnit trvalý pobyt, se nemusí v místě předchozího pobytu odhlašovat. Přijde na evidenci obyvatel v místě – obci, kde se chce přihlásit k trvalému pobytu.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
   
 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
   
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu) a nebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

 

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. zákon o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. v tomto bodě chrání majitele nemovitostí, aby se jim leckdo nepřihlásil bez jejich vědomí.

Po zkontrolování všech údajů v přihlašovacím lístku pracovnice evidence obyvatel odstřihne rožek občanského průkazu a vydá potvrzení o změně trvalého pobytu.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Následně si občan musí do 15 dnů požádat o vydání nového občanského průkazu.

Než bude nový občanský průkaz hotov (zákonná lhůta je 30 dní) občan používá a předkládá odstřižený občanský průkaz s potvrzením o změně TP (Bez něho je OP neplatný!) Při převzetí nového OP se musí starý OP i s potvrzením o změně trvalého pobytu vrátit!

 

ZRUŠENÍ ÚDAJE O TRVALÉM POBYTU  na žádost oprávněné osoby či z moci úřední :

K žádosti nutno doložit:

 1. doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí)
 2. doklad o zániku užívacího práva k nemovitosti (rozsudek o rozvodu, majetkové vypořádání aj.)
 3. svědeckou výpověď (sepsání protokolu na ohlašovně)
   

O zrušení trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna ve správním řízení.