Mikulčice
Drobečková navigace

Vítáme Vás na oficiálních stránkách 
obce Mikulčice.

Mikulčice jsou držitelem Ceny Rudolfa II. za příkladný vztah ke kultuře, její podporu, propagaci a trvalou ochranu kulturního dědictví regionu.

Pozvánka do Mikulčic

Velkomoravské Mikulčice jsou zemědělskou obcí s posledním lignitovým dolem u nás, kde se prolíná současnost s dávnou minulostí. V kostele Nanebevzetí Panny Marie spatříte unikátní bytelný oltář z dubových kmenů nalezených v korytě Moravy. Před kostelem stojí barokní sochy sv.Oldřicha a sv.Jana Nepomuckého. Kaple sv.Rocha - národní kulturní památka - u hřbitova je vyzdobena malovaným slováckým žudrem, stejně jako fara a budova obecního úřadu na návsi.

Silniční běh Velká Morava, tentokráte jubilejní 40., zařazený do soutěže Grand Prix, se bude konat v sobotu 12. dubna 2014. V Mikulčicích si můžete zasportovat na víceúčelovém hřišti u kulturního domu, ve sportovní hale, navštívit dětské hřiště a dvě fotbalová hřiště ve sportovním areálu, tam se také můžete osvěžit v pohostinství Na hřišti nebo v hostinci U Losíků u kulturního domu a v pohostinství Na Rychtě na návsi.

V kulturním domě můžete shlédnout nezapomenutelné besedy u cimbálu (CM Slovácko, CM Slovácko ml.), navštívit plesy, košt pálenek, košt vína, ale především působivé vánoční koncerty pořádané na sklonku roku Chrámovým sborem a orchestrem, který čítá více než stovku účinkujících z Mikulčic a okolí.

Areál Těšických búd nemůžete minout cestou z Lužic a ochutnat zde výborná moravská vína od místních vinařů. Také Mikulčické sklepy u Myslivecké chaty vás  lákají kouzlem pohostinnosti a zpěvnosti, zvláště v době konání místních hodů  a akcí Víno a burčák z otevřených sklepů 23.8.2014.

Pozváním na krojové hody třetí neděli v srpnu 17. - 19.8.2014 se přenesete do krajiny písní našeho rodáka  Františka Hřebačky - Fanoše Mikuleckého, abyste se ujistili, že "Mikulecká dědina" je skutečně malovaná a to jejími obyvateli v krojích a krásnými poetickými písněmi. Ty písně jsou táhlé jako krajina k řece Moravě, kde se každoročně koná  Cyrilometodějská pouť,v areálu Národního kulturního památníku Slovanské hradiště. V letošním roce už bude v obvyklém termínu v sobotu 5.7.

V přírodní rezervaci Skařiny můžete spatřit hnízdiště čápa bílého a volavky popelavé. Okolí této lokality je zahrnuto do přírodního parku Mikulčický luh, Biosferická rezervace Dolní Morava. Zjara zde vyraší husté koberce sněženek a ladoněk a lákají vás ke kouzelným procházkám lužním lesem.

Společný projekt obcí Mikulčice a Kopčany /SK/ - Archelogický park - Památky Velké Moravy - počítá s dynamickým rozvojem kultury a turistiky po obou březích řeky Moravy, kterou překlene lávka pro pěší a cyklisty, spojující příhraniční oblasti Moravy a Slovenska. Novou alternativou dopravy se stane doprava lodní z Hodonína do přístaviště Slovanské hradiště u Mikulčic.

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.mikulcice.cz

Registrujte se zde
Czech POINT
INFORMACE (31KB, .doc)
http://www.czechpoint.cz
Statistika - údaje o obci k 1.1.2013
K 1.1.2013 byl počet obyvatel obce 1949. Během roku se přihlásilo 54 lidí, odhlásilo se 33, narodilo se 16 dětí /7 chlapců, 9 dívek/, zemřelo 12 obyvatel.
K 1.1.2014 mají Mikulčice 1974 obyvatel.
Na obecním úřadě si můžete zakoupit:
Knihy - F. Mikulecký LIDOVÝ HUDEBNÍ SKLADATEL NA PODLUŽÍ 300,- Kč, Mikulčice 200,- Kč, Můj šťastný  život - ak. sochař J. Jurčák 229,- Kč, Průvodce po Slovácku - Hodonínsku 99,- Kč. Pohlednice obce a Slovanského hradiště za 4,- Kč, Břeclavsko - turistická a cykloturistická mapa 89,- Kč.

1.8. Oskar

Zítra: Gustav
http://www.mikulcice.cz/index.php?id=79151&action=detail&nid=2952&lid=cs&oid=3171914
PŘEDHODOVÉ ODPOLEDNE A VEŘER
http://www.mikulcice.cz/index.php?id=79142&action=detail&nid=2952&lid=cs&oid=3171914
PŘEDHODOVÝ VEČER
http://www.mikulcice.cz/index.php?id=79070&action=detail&nid=2952&lid=cs&oid=3171914
MIKULECKÉ HODY 2014
http://www.mikulcice.cz/index.php?id=79097&action=detail&nid=2952&lid=cs&oid=3171914
OTEVŘENÉ SKLEPY 23.8.
http://www.mikulcice.cz/index.php?id=79166&action=detail&nid=2952&lid=cs&oid=3171914
www.jizni-morava.cz
mapka_moravany.gif
portal.gov.cz
Slovanské hradiště v Mikulčicích
info@mikulcice-valy.info
http://www.socialnisluzby-hodonin.cz/
www.mestaobce.cz
www.firmy-slovacka.cz
www.vyletnik.cz
Komunikační,varovnýa monitorovací systém JMK
Obec Mikulčice spolupracuje na rozvoji Moravských vinařských stezek, jejichž koordinátorem je
www.nadacepartnerstvi.cz
www.vinarske.stezky.cz
Zprávy pomocí emailů zasíláme 253 občanům. Přihlaste se taky!
Aktuality

Návštěvnost stránek

231486
mikulcice_footer.png