Mikulčice
Drobečková navigace

Vítáme Vás na oficiálních stránkách 
obce Mikulčice.

Mikulčice jsou držitelem Ceny Rudolfa II. za příkladný vztah ke kultuře, její podporu, propagaci a trvalou ochranu kulturního dědictví regionu.

Pozvánka do Mikulčic

Velkomoravské Mikulčice jsou zemědělskou obcí s posledním lignitovým dolem u nás, kde se prolíná současnost s dávnou minulostí. V kostele Nanebevzetí Panny Marie spatříte unikátní bytelný oltář z dubových kmenů nalezených v korytě Moravy. Před kostelem stojí barokní sochy sv.Oldřicha a sv.Jana Nepomuckého. Kaple sv.Rocha - národní kulturní památka - u hřbitova je vyzdobena malovaným slováckým žudrem, stejně jako fara a budova obecního úřadu na návsi.

Silniční běh Velká Morava, tentokráte jubilejní 40., zařazený do soutěže Grand Prix, se bude konat v sobotu 12. dubna 2014. V Mikulčicích si můžete zasportovat na víceúčelovém hřišti u kulturního domu, ve sportovní hale, navštívit dětské hřiště a dvě fotbalová hřiště ve sportovním areálu, tam se také můžete osvěžit v pohostinství Na hřišti nebo v hostinci U Losíků u kulturního domu a v pohostinství Na Rychtě na návsi.

V kulturním domě můžete shlédnout nezapomenutelné besedy u cimbálu (CM Slovácko, CM Slovácko ml.), navštívit plesy, košt pálenek, košt vína, ale především působivé vánoční koncerty pořádané na sklonku roku Chrámovým sborem a orchestrem, který čítá více než stovku účinkujících z Mikulčic a okolí.

Areál Těšických búd nemůžete minout cestou z Lužic a ochutnat zde výborná moravská vína od místních vinařů. Také Mikulčické sklepy u Myslivecké chaty vás  lákají kouzlem pohostinnosti a zpěvnosti, zvláště v době konání místních hodů  a akcí Víno a burčák z otevřených sklepů 23.8.2014.

Pozváním na krojové hody třetí neděli v srpnu 17. - 19.8.2014 se přenesete do krajiny písní našeho rodáka  Františka Hřebačky - Fanoše Mikuleckého, abyste se ujistili, že "Mikulecká dědina" je skutečně malovaná a to jejími obyvateli v krojích a krásnými poetickými písněmi. Ty písně jsou táhlé jako krajina k řece Moravě, kde se každoročně koná  Cyrilometodějská pouť,v areálu Národního kulturního památníku Slovanské hradiště. V letošním roce už bude v obvyklém termínu v sobotu 5.7.

V přírodní rezervaci Skařiny můžete spatřit hnízdiště čápa bílého a volavky popelavé. Okolí této lokality je zahrnuto do přírodního parku Mikulčický luh, Biosferická rezervace Dolní Morava. Zjara zde vyraší husté koberce sněženek a ladoněk a lákají vás ke kouzelným procházkám lužním lesem.

Společný projekt obcí Mikulčice a Kopčany /SK/ - Archelogický park - Památky Velké Moravy - počítá s dynamickým rozvojem kultury a turistiky po obou březích řeky Moravy, kterou překlene lávka pro pěší a cyklisty, spojující příhraniční oblasti Moravy a Slovenska. Novou alternativou dopravy se stane doprava lodní z Hodonína do přístaviště Slovanské hradiště u Mikulčic.

Menu

Stránky zdarma

Chcete vlastní webové stránky na doméně www.mikulcice.cz?

Více informací…
Czech POINT
INFORMACE (31KB, .doc)
http://www.czechpoint.cz
Statistika - údaje o obci k 1.1.2013
K 1.1.2013 byl počet obyvatel obce 1949. Během roku se přihlásilo 54 lidí, odhlásilo se 33, narodilo se 16 dětí /7 chlapců, 9 dívek/, zemřelo 12 obyvatel.
K 1.1.2014 mají Mikulčice 1974 obyvatel.
Na obecním úřadě si můžete zakoupit:
Knihy - F. Mikulecký LIDOVÝ HUDEBNÍ SKLADATEL NA PODLUŽÍ 300,- Kč, Mikulčice 200,- Kč, Můj šťastný  život - ak. sochař J. Jurčák 229,- Kč, Průvodce po Slovácku - Hodonínsku 99,- Kč. Pohlednice obce a Slovanského hradiště za 4,- Kč, Břeclavsko - turistická a cykloturistická mapa 89,- Kč.
mikulcice_footer.png