Obec Mikulčice
ObecMikulčice

Uzavření manželství

Manželství  mohou  občané  ČR  uzavřít, po domluvě, na kterékoliv  matrice v České republice bez poplatku. Při uzavírání církevních sňatků si občané žádají o Osvědčení u matričního úřadu, kde budou sňatek uzavírat, ne podle místa trvalého bydliště.

                                                                                       
Pokud se rozhodnete uzavřít sňatek na našem obecním úřadě či v místním kostele, je potřeba se osobně (oba snoubenci) dostavit s potřebnými doklady (viz níže) na OÚ k vyplnění Dotazníku k uzavření manželství. 


Správní poplatky řeší zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč, pokud ani jeden z nich nemá trvalý pobyt na území ČR je tento poplatek 5 000 Kč.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu (na OÚ Mikulčice je stanoveným dnem sobota) nebo mimo úředně určenou místnost (tj. jinde než v obřadní místnosti OÚ Mikulčice) 3 000 Kč.
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč.       

Vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku 500 Kč.                                                                                                

Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.


Doklady potřebné k uzavření manželství:

Snoubenec, který je občanem České republiky předloží:

 • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii)
   
 • občanský průkaz České republiky nebo platný cestovní doklad České republiky (je-li předložen matričnímu úřadu cestovní doklad, pak snoubenec dále předloží výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místě trvalého pobytu)
   
 • v případě, že má povolen trvalý pobyt v cizině, předloží výše uvedené výpisy o osobním stavu a místu trvalého pobytu v cizině nebo jim odpovídající obdobné doklady (pokud jsou cizím státem vydávány) vydané státem, na jehož území má snoubenec pobyt
   
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela

Snoubenec, který je cizincem předloží:

 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost
   
 • rodný list
   
 • doklad o státním občanství
   
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (tento doklad nepředkládá občan Slovenské republiky, pokud má na území České republiky povolen trvalý pobyt alespoň dva roky - článek 8, Smlouvy o matrikách a o státním občanství se Slovenskem, viz bod 17)
   
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství - potvrzení se nepředkládá
   
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
   
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
   
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR vydané Policií ČR (nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství). Toto potvrzení je Policií ČR vydáváno bez ohledu na to, zda má cizinec na území ČR povolen pobyt či nikoliv. O vydání potvrzení žádá snoubenec osobně a předkládá pouze cestovní pas státu, jehož je občanem. 
   
 • Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními (doklady budou opatřeny razítkem APOSTILLE, případně SUPERLEGALIZOVÁNY  u Zastupitelského úřadu ČR ve státě, kde byl doklad vydán), pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy od soudního tlumočníka do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
   

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě je-li neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. 
Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství.
Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.

Nezletilá osoba starší 16 let dále připojí rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.
U církevního sňatku  snoubenci požádají matriční úřad, v jehož obvodě bude manželství uzavřeno, o vydání tzv. osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření platného manželství (toto osvědčení má platnost 6 měsíců).

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem. V protokolu o uzavření manželství se uvádí jejich jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození.

Další informace k obřadu:

 • uzavření manželství se koná, pokud si snoubenci s matrikářkou nedomluví jiné vhodné místo matričního obvodu, v obřadní místnosti na OÚ. Také je možné požádat o povolení k uzavření manželství na jiném vhodném místě ve správním obvodu příslušného matričního úřadu. Správní poplatek činí 3 000 Kč.
   
 • obřad trvá cca půl hodiny, oddává starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva obce

Další informace získáte přímo u příslušné pracovnice - matrikářky.

Aktuální počasí

dnes, pátek 19. 4. 2024
zataženo 12 °C 5 °C
zataženo, slabý západní vítr
vítrZ, 4.87m/s
tlak1019hPa
vlhkost65%

Svátek

Svátek má Rostislav

Zítra má svátek Marcela

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den svobody tisku

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
3
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
2
4
2
5
2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Výstava obrazového cyklu ak. malíře P. Vavryse "Česká paměť"12. - 26. 8. 2018

znak

MIKULČICE

Velkomoravské Mikulčice jsou zemědělskou obcí s dlouhou tradicí vinařství, rodištěm mikulčické osobnosti - Fanoše MIKULECKÉHO, vlastním jménem F. Hřebačky. Prolíná se zde současnost s dávnou minulostí. V kostele Nanebevzetí Panny Marie spatříte unikátní bytelný oltář z dubových kmenů nalezených v korytě Moravy. Před kostelem stojí barokní sochy sv. Oldřicha a sv. Jana Nepomuckého. Kaple sv. Rocha - národní kulturní památka - u hřbitova je vyzdobena malovaným slováckým žudrem, stejně jako fara a budova obecního úřadu na návsi.

více